Foto: iStockphoto.com

Softwarový robot není vidět, ale pomáhá a šetří náklady. Dobije třeba elektromobil

Firmy chytřetéma 4 min čtení

Průmyslová robotizace nejsou jen roboti na výrobních linkách, ale také softwarové řešení procesů, které se neustále opakují. Ocení to zaměstnanci, kteří touží po kreativní práci. Ocení to i majitelé firem, kteří své lidi můžou namísto ubíjejících úkonů nechat dělat práci, která ve výsledku přinese větší profit.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Průmyslová robotizace nejsou jen roboti na výrobních linkách, ale také softwarové řešení procesů, které se neustále opakují. Ocení to zaměstnanci, kteří touží po kreativní práci. Ocení to i majitelé firem, kteří své lidi můžou namísto ubíjejících úkonů nechat dělat práci, která ve výsledku přinese větší profit.

Související článek

Robot, který lidi chrání před krutým koncem. Uklikáním se k smrti

Tenhle brněnský robot už pár lidí uchránil před strašnou smrtí – uklikáním se na jednom z nejnudnějších počítačových zařízení na světě. Nahrazuje totiž člověka tam, kde by jinak nedělal nic jiného, než klikal a klikal a klikal a klikal a… Dohromady až dvacet dnů v kuse. Tenhle robot totiž testuje ovládání velkých kancelářských tiskáren.

V každé firmě se najde spousta procesů, které se neustále opakují. Většinou to je administrativní práce, jako je zpracování faktur a dalších dokumentů, kontroly příchozích plateb nebo třeba vyplňování různých výkazů. Zkrátka nudné a pořád stejné papírování. Právě takovou práci je ale možné úspěšně zautomatizovat. Jen je potřeba zaměstnat takzvané softwarové roboty. Efektivnímu řešení rutinních úloh se věnuje robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA).

Po platbě automaticky dobíjí

Automatizace procesů nasazením softwarových robotů má řadu výhod. Hlavně uvolní čas zaměstnancům, kteří se mohou věnovat úkolům, které vyžadují jejich expertní znalosti nebo kreativitu. Tedy to, co robotům chybí. Když softwarového robota naučíme postupovat podle jasně daných pravidel, máme zajištěno že, na rozdíl od lidí, zvládne přidělený úkol splnit bezchybně a nejspíš i rychleji. A stejně jako u klasických průmyslových robotů na výrobních linkách i u těch softwarových platí, že neodpočívají a pracují nonstop.

Pro automatizaci s pomocí robotů se nejvíc hodí mechanicky vykonávané, opakované činnosti, jejichž průběh lze jednoznačně popsat. Robot může třeba předvyplňovat smlouvy, prověřovat údaje v podnikových systémech, čekat na příchozí platby a následně provádět přednastavené akce nebo zpracovávat data v rozsáhlých databázích a vytvářet z nich různé přehledy.

„Zkušenosti ukazují, že se zpravidla nevyplatí automatizovat jen jeden proces.“

Konkrétním příkladem použití softwarového robota je síť dobíjecích stanic pro elektromobily, která ho využívá na kontrolu příchozích plateb za dobíjení. Jakmile robot zaznamená platbu kartou u konkrétní stanice, automaticky spustí dobíjení. Takové řešení je několikanásobně levnější než sofistikovanější systémová integrace řízení sítě dobíjecích stanic s dalšími podnikovými systémy.

Kdy se automatizace vyplatí

Při zvažování nasazení softwarových robotů je vždy nutné uvažovat o jejich ekonomické efektivitě pro firmu. Zkušenosti ukazují, že se zpravidla nevyplatí automatizovat jen jeden proces, ale že by se firma měla zaměřit na postupné, rozsáhlejší nasazení automatizace, aby došlo k rozložení nákladů na větší počet robotizovaných úloh.

Související článek

Roboti neberou lidem práci. 94 % českých firem, které automatizují, nebude propouštět

Navzdory častým obavám z toho, že roboti připraví lidi o práci, plyne z celosvětového výzkumu ManpowerGroup opak. Většina zaměstnavatelů plánuje v důsledku automatizace počet zaměstnanců zvýšit či udržet. Celosvětově jde o 87 % firem; v České republice je to dokonce 94 %. Zatímco 2 % firem chtějí v souvislosti s automatizací nabírat nové lidi, 92 % stávající počet zaměstnanců zachová, 5 % jejich stav sníží a 1 % firem dosud neví.

Pro opravdu důsledný výpočet návratnosti investice do robotické automatizace procesů je potřeba nejdřív pečlivě vysledovat průběh procesů a náklady spojené s jejich realizací současným způsobem. Je přitom velký rozdíl mezi jednorázovým demonstrativním předvedením procesu zaměstnancem a jeho skutečnou časovou náročností při běžném provozu. Proto je vhodnější nasadit nástroje na sledování času při každodenní práci a teprve ze získaných výsledků odvodit skutečnou časovou náročnost aktivity. Do nákladů na realizaci procesů je ale třeba zahrnout i další faktory, které často nelze jednoznačně změřit. Patří k nim různé prostoje, ke kterým při lidské práci nutně dochází, stejně jako například únava a chybovost zaměstnanců.

„Málokdy skutečně dojde k odchodu zaměstnanců, jejichž práci nahradí softwarový robot.“

Na stranu přínosů robotické automatizace procesů pak kromě úspory času a lidských zdrojů musíme započítat také zbavení se rutinních činností. To může být zajímavou součástí motivace zaměstnanců, která povede ke snížení jejich fluktuace a větší atraktivitě firmy pro mladší lidi. V souvislosti s automatizací procesů přitom jen málokdy skutečně dojde k odchodu zaměstnanců, jejichž práci nahradí softwarový robot. Mnohem častěji jsou tito zaměstnanci přeřazeni na jiné úkoly, vyžadující dovednosti rozhodování a kreativitu, jaké stroje nejsou schopny. V době minimální nezaměstnanosti je pro firmy důležité udržet si zaměstnance a nezahrnovat je rutinou.

Roboti přicházejí

Řešení robotické automatizace procesů může mít mnoho podob – od relativně jednoduchých skriptů, spouštěných na pracovních stanicích, až po komplexní systémy provozované na serverech a virtuálních strojích. Zásadně se přitom neliší ani tak možnosti různých automatizačních nástrojů, jako spíše způsob jejich implementace a licenční politika. Proto je velmi důležité rozhodnout se na začátku pro správný RPA nástroj, protože pozdější přechod do jiného systému představuje velmi náročný a nákladný proces.

Související článek

Aby se maso nekazilo. Kontroloři jsou ve střehu, restaurace potřebují průkazné měření teploty

Chladicí box restaurace, vinný sklípek, výrobní prostory potravinářské firmy, sklad, chemická laboratoř, vůz převážející zdravotnický materiál… Je řada míst, kde je potřeba udržovat pořád stejnou teplotu. Výkyv jakýmkoliv směrem by mohl způsobit škodu nebo třeba zapříčinit udělení tučné pokuty. Na řadu tak přichází on-line bezdrátový monitoring teplot v podání čidel a portálu od českých vývojářů společnosti Tanix.

Firma musí také zvážit, s jakými podnikovými systémy a zdroji dat bude potřebovat RPA systém propojit, což může být komplikované především u na míru vyvinutých řešení. Firemní IT bude zpravidla potřebovat pomoc konzultantů, kteří pomohou zjistit skutečný průběh procesů, změřit jejich časovou a finanční náročnost a vypočítat návratnost jejich robotizace. Pak pomohou i s výběrem vhodného RPA nástroje. Robotické automatizaci procesů se dnes věnuje mnoho softwarových firem, systémových integrátorů i konzultantských společnostní jako PwC a další.

 

Témata:
Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama