foto: Shutterstock

Ideathon Hack the Mind zná vítěze. Výsledky poslouží expertnímu hubu pro NATO

Trendy & tipyAktuality 2 min čtení

Kognitivní válčení. Termín pro nezmapovanou oblast lidské mysli, která je nevědomky ovládaná moderními technologiemi. Představuje tichou manipulaci, hrozbu pro kybernetické útoky i destabilizaci společnosti. Nové bitevní pole moderní doby, které je v počátcích svého definování.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Kognitivní válčení. Termín pro nezmapovanou oblast lidské mysli, která je nevědomky ovládaná moderními technologiemi. Představuje tichou manipulaci, hrozbu pro kybernetické útoky i destabilizaci společnosti. Nové bitevní pole moderní doby, které je v počátcích svého definování.

Související článek

Nová národní strategie kyberbezpečnosti nezapomíná ani na troly a boj proti dezinformacím

Česká republika má od prosince novou národní strategii kybernetické bezpečnosti. Podle ní máme řešit nejen kritickou infrastrukturu, ale i soukromé cloudy, internet věcí nebo mediální gramotnost širokých vrstev obyvatelstva.

Právě vymezením definice kognitivního válčení se zabýval ideathon Cognitive Warfare: Hack the Mind. Hack the Brain. Help Us Understand, který DefSec Innovation Hub letos na podzim pořádal společně CzechInvestem. Poznatky jednotlivých účastníků poslouží organizaci NATO ACT Innovation Hub, která představuje expertní hub pro Severoatlantickou alianci (NATO).

„Digitální svět s sebou nese kromě velké svobody a interaktivity také širší pole pro manipulaci, šíření dezinformací a prosazování zájmů jednotlivce. Manipulace s naší myslí je novým druhem války,“ říká vedoucí DefSec Innovation Hub Kristina Soukupová. „Je důležité otevírat celospolečenskou debatu napříč jednotlivými vědními obory. V CzechInvestu můžeme propojovat aktéry z veřejné i soukromé sféry. Proto jsme rádi podali pomocnou ruku i v této oblasti, která je pro nás poměrně nová,“ dodává generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Do ideathonu se mohl přihlásit každý, koho téma oslovilo. Úkolem bylo napsat esej nebo natočit video. O vítězi rozhodovala mezinárodní porota. Ta vyhlásila hned šest vítězů nejen z České republiky, ale také z Indie, Kanady či Švýcarska. Ti se ve svých pracích zabývali například vymezením definice kognitivního válčení z hlediska rozdílného vnímání světovými jazyky nebo vztahem mezi novými technologiemi a fungováním mozku či vlivem biologického prostředí, ve kterém se jedinec nachází. „Výhrou není hmotná cena, ale možnost být součástí odborné debaty. Chceme tím ukázat, že teoretické poznatky ze všech oborů mají uplatnitelnost při využívání v praxi třeba u mezinárodních organizací, jako je například NATO,“ uzavírá náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Přehled a texty vítězných prací a další informace o projektu naleznete zde.

Témata:
Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama