foto: iStockphoto.com

Proč nejsou české obce chytré?

Města chytřekomentář 2 min čtení

Překážek chytrosti je více. Peníze, řekla bych, ale mezi ně v tuhle chvíli úplně nepatří. Uvidíme, jestli se situace změní v příštích letech, až si města budou zvykat na nutnost využívat k investicím i jiné než dotační nástroje. Co se týká legislativy, je v některých oblastech složitější, ale ani tu nevidím jako zásadní překážku.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Překážek chytrosti je více. Peníze, řekla bych, ale mezi ně v tuhle chvíli úplně nepatří. Uvidíme, jestli se situace změní v příštích letech, až si města budou zvykat na nutnost využívat k investicím i jiné než dotační nástroje. Co se týká legislativy, je v některých oblastech složitější, ale ani tu nevidím jako zásadní překážku.

Z mého pohledu je klíčovým problémem neochota či neschopnost formulovat dlouhodobou vizi a související strategické cíle. Chytrost obce pro mě znamená schopnost dané obce skloubit vytváření vysoké kvality života s udržitelným ekosystémem, a to jak v blízkém, tak vzdáleném časovém horizontu.

A k tomu je zapotřebí skutečná vize, která vyjadřuje dlouhodobé ambice. Nelpí na současném nastavení a jeho marginálním vylepšování, ale ukazuje jasný posun ve vnímání kvality života, včetně její udržitelnosti.

Takový strategický rámec musí být z podstaty věci systémový, nejde o prostou agregaci nezávislých dílčích cílů. Aby mohly obce takový strategický rámec vytvořit, je třeba, aby lidé chápali, co to chytrost vlastně je a jak se projevuje v každodenním životě. Kvalitních příruček je k dispozici velké množství (například metodika Ministerstva pro místní rozvoj, manuály Czech Smart City Cluster, výstupy projektu SMOČR Smart Česko), kdo ale nemá čas je studovat, může použít poměrně jednoduchý způsob přemýšlení o chytrosti.

Chytrost obce pro mě znamená schopnost dané obce skloubit vytváření vysoké kvality života s udržitelným ekosystémem, a to jak v blízkém, tak vzdáleném časovém horizontu.

Taková chytrost je výsledkem stále se opakujícího se procesu přípravy, provádění a udržování. Platí zde trochu otřepané, ale přesto trefné „kdo chvíli stál, už stojí opodál“. V každé fázi je třeba stanovit, jakým způsobem se dojde k naplnění následujících principů. Zároveň je nutné propojit jednotlivé činnosti, které povedou k dosažení strategických cílů a samotné vize.

Jaká by vlastně měla být řešení pro chytrá města? -

Při aplikaci všech těchto principů lze dosáhnout toho, že řešení budou vhodná pro danou lokalitu nebo region (některé věci nelze řešit samostatně pro každou obec zvlášť), budou v danou chvíli nejlepší dostupná a zároveň dlouhodobě výrazně pozdvihnou kvalitu života v dané oblasti.

Je zřejmé, že chytrost nelze budovat na vzájemné nevraživosti a neochotě se dohodnout. Vzhledem k nutnosti dlouhodobého stabilního úsilí je třeba spolupracovat napříč politickým spektrem a všemi týmy veřejné správy a zároveň do činností zapojit i místní obyvatele.

Související článek

Chytré město budoucnosti? Jsme teprve na začátku, říká Ján Masaryk z Makers

V listopadu se do Barcelony sjeli experti z celého světa, aby na veletrhu a konferenci Smart City Expo řešili témata týkající se chytrých měst budoucnosti. Oslovili jsme Jána Masaryka ze společnosti Makers, který je šéfem pracovní skupiny, jež na Slovensku připravila Akční plán inteligentní samosprávy, aby nám témata konference přiblížil.

Kde tedy vlastně začít? U lidí, kteří věří, že věci se dají měnit, a jsou ochotni tyto změny táhnout svým nadšením a energií. U otevřené diskuse „co kdyby, co potom?“. U postupného budování vzájemné důvěry. A také u trpělivosti. Je to běh na dlouhou trať!

Témata:
Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama