ilustrační foto: iStockphoto

Česko, EU i USA zabezpečují 5G sítě. Čína protestuje

Stát chytřetéma 5 min čtení

Očekávaná aukce na kmitočty 5G v Česku ještě neproběhla. Už teď je ale zabezpečení sítí páté generace důležitým tématem. Intenzivně to řeší Evropská unie i Spojené státy. Číně se však opatrný přístup západu nezamlouvá.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Očekávaná aukce na kmitočty 5G v Česku ještě neproběhla. Už teď je ale zabezpečení sítí páté generace důležitým tématem. Intenzivně to řeší Evropská unie i Spojené státy. Číně se však opatrný přístup západu nezamlouvá.

Na potenciální bezpečnostní rizika, spojená s nástupem sítí 5G, upozornila zpráva Evropského parlamentu v březnu 2019. Hned nato začaly členské země pracovat na sadě opatření, která mají možná rizika minimalizovat. Na dokument, pro který se vžilo označení EU toolbox for 5G security, měl nemalý vliv i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je zajímavé, že toolbox obsahuje jak opatření čistě technická, tak i ta strategická: Evropská unie se podle nich například nesmí stát rukojmím jediného dodavatele technologií.

Související článek

Význam 5G technologie bude obrovský. Stát si bude hlídat, koho nechá sítě postavit

Technologie 5G má ambice změnit svět. Propojí miliardy nových zařízení a umožní spouštění nových typů aplikací. Budeme se s ní setkávat například ve zdravotnictví, bankovnictví, energetice a v podobě autonomních dopravních prostředků přímo na ulicích. Česko proto přijme první opatření na zvýšení její bezpečnost, která vychází z doporučeních Evropské unie.

Finální verze byla zveřejněna v lednu 2020 a členské země měly čas do konce dubna (později byl termín prodloužen do poloviny května) implementovat první řadu opatření do svých národních systémů. V českém prostředí má implementaci EU Toolboxu do českého prostředí na starosti NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), který na dotaz, zda a jaká opatření se podařilo implementovat do českého prostředí, do uzávěrky článku neodpověděl. Finální zhodnocení toho, zda byla opatření dostatečná, pak proběhne letos v říjnu.

Pozor na dodavatele

Doporučení, kterých se musí země Evropské unie držet, můžeme shrnout do tří bodů. Předně je to posílení požadavku na zabezpečení. Provozovatelé mobilních sítí by měli oproti současnému stavu značně posílit všechna bezpečnostní opatření, jako je například řízení přístupu. Část činností už také nebude možné zajišťovat formou externích dodávek.

Druhým bodem je důkladné posouzení rizikovosti dodavatelů jednotlivých technologií. Budou proto posíleny pravomoci regulačních orgánů, které začnou mimo jiné posuzovat, zda v některé z dodavatelských firem nehrozí riziko spojené s vlivem cizího státu. Celý proces zjednoduší skutečnost, že v řadě případů proběhne na úrovni Evropské unie ve spolupráci více zemí (celý proces je rámcově popsán v části „What instruments are available at EU level to protect 5G networks?“ dokumentu Secure 5G networks: Questions and Answers on the EU toolbox).

Do třetice je potřeba zajistit, aby se každý provozovatel mobilní sítě dokázal vyhnout technologické závislosti na jediném dodavateli (v oboru zvané též vendor lock-in). To mimo jiné znamená, že zařízení různých výrobců, které budou provozovatelé používat, spolu budou muset umět spolupracovat. Takže například když si nechá operátor vybudovat celou síť od jedné firmy, bude muset být možné k ní postupně přidat segmenty od jiné firmy, případně celou síť nechat předělat od základů. To by ale nemusel být zásadní problém: podle Martiny Kemrové, mluvčí T-Mobile Czech Republic, to je už dnešní praxe: „Je obecně známé, že skupina Deutsche Telekom, kam T-Mobile patří, se vždy z bezpečnostních důvodů spoléhá na více dodavatelů.“

Do hry vstupuje NATO

Evropské unii tedy není bezpečnost 5G sítí lhostejná. Na scéně jsou ale silně slyšet i Spojené státy americké jakožto nejsilnější člen NATO. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo celosvětově prosazuje téma bezpečnosti 5G sítí, což se projevilo mimo jiné tím, že začátkem května podepsal s českým premiérem Andejem Babišem deklaraci, která se právě zabezpečením sítí páté generace zabývá.

Související článek

Operátoři považují podmínky aukce 5G za diskriminační

Navržené nové podmínky aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 a 3500 MHz jsou podle stávajících mobilních operátorů diskriminační. Problémy vidí zejména v oblasti národního roamingu a argumentují, že pravidla porušují pravidla EU o státní podpoře. Zároveň podle operátorů nepodporují budoucí miliardové investice do 5G. Veřejná konzultace skončila v pondělí, aukce kmitočtů by mohla začít v polovině roku.

Podle deklarace je potřeba dávat pozor zejména na to, jestli dodavatelé použitých technologií nepodléhají příliš vlivu nějakého státu, aniž by byla možnost jejich chování nechat přezkoumat nezávislým soudem. Stejně tak je třeba posoudit transparentnost vlastnické struktury a řídících mechanismů, které daná společnost používá. Stranou nesmí zůstat ani snaha dodavatele neustále inovovat své produkty a zachovávat při tom všechny etické principy spojené s dodržováním právních předpisů a práv duševního vlastnictví.

Evropský dodavatel jásá, Čína pláče

Zdá se, že snaha Západu o co největší zabezpečení 5G sítí se v Číně nepotkává s nadšením. Například české zastoupení společnosti Huawei podalo připomínku ve veřejné konzultaci podmínek aukce na kmitočty sítí páté generace, kde žádá o vymazání věty týkající se doporučení Evropské unie k bezpečnosti 5G. Firma argumentuje, že se ještě nerozhodlo, do jaké míry budou příslušná doporučení nakonec implementována, a jejich zavedení tak vytváří přílišnou právní nejistotu pro všechny dodavatele technologií.

To ale není vše. Podle informací Respektu si čínská ambasáda stěžovala na dohodu Babiš-Pompeo. Česko-americká deklarace přitom nemá pro Českou republiku zdaleka takovou právní závaznost, jako dokumenty Evropské unie.

Související článek

Krásný nový čínský internet: „internetová suverenita“ nabízí místo svobody tuhou kontrolu

Financial Times přinesly 27. března obsáhlou analýzu Madhumity Murgii a Anny Gross zabývající se čínským projektem „nového internetu“. Jak vyplývá z dalšího textu Financial Times, na rozvoji tohoto projektu se podílí nejen čínské politické vedení, ale i tamní technologické firmy.

Huawei ve svém vyjádření poukázal na to, že dodává síťové technologie do zemí EU takřka 20 let a vždy dodržoval veškeré platné normy a zákony. Podezření z vlivu čínských tajných služeb nebo čínské vlády odmítá. „Neexistuje žádný čínský zákon, který by umožnil zpravodajským službám vydat nařízení, aby výrobce telekomunikační techniky sbíral jakékoliv informace, implementoval bezpečnostní díry nebo vypínal zákazníkům jejich sítě,“ vysvětluje tiskový mluvčí Kevin Liu.

I další dodavatel technologií pro 5G sítě, Ericsson, vydává jedno prohlášení za druhým. Říká, že je připraven rozjet v Česku sítě 5G velmi rychle. Za příklad dává Budapešť, kde dokázal pokrýt alespoň několik částí města už během několika dnů po získání licence. Navíc poukazuje na své úzké provázání s bojem o bezpečnost sítí páté generace. „Mnoho let spoluvytváříme bezpečnostní pravidla 5G založená na průmyslových standardech a osvědčených postupech, jako jsou 3GPP, GSMA, ETSI a IETF, a také na nástrojích doporučovaných Evropskou unii v rámci dokumentu EU 5G Toolbox,“ vysvětluje Cveto Gašperut, který vede společnost Ericsson v České republice.

V Česku jsme zatím ve fázi plánování aukce kmitočtů. Na finální výběr dodavatelů je tak ještě brzy, i když prvotní oťukávání a vyjasňování pozic už evidentně probíhá.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama